Nyheder kronologisk:

Lagt op den: 29 apr. 2024

GOD SOMMER

Kontingent for 2024 skal betales inden den 1 juni 2024

Hvordan. "tryk her":

Referat og regnskab fra ordinær generalforsamling tirsdag den 23. april 2024

Referat. "tryk her":

Regnskab. "tryk her":

Der afholdes loppemarked den 22. juni 2024.

Bestyrelsen.

Tilføjet den: 19 april 2024

Se Regnskab "tryk her":

Lagt op den: 20 mar 2024

Generalforsamling.

Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 23. april 2024
kl. 19.00 i Pilegårdsskolens lokale 47/48

PS. Regnskab og Budget fremsendes inden generalforsamlingen.
PPS. Loppemarked planlagt til 22. juni 2024

Bestyrelsen.

Se dagsorden "tryk her":


Lagt op den: 22 jan 2024

Fastelavn.

Grundejerforeningen inviterer til tøndeslagning
lørdag den 10. februar 2024 kl. 11,
foran Sønderholm alle 34.

Se indbydelse. "tryk her":

Lagt op den: 4 dec 2023

I ØNSKES EN GLÆDELIG JUL

OG

ET GODT NYTÅR

Bestyrelsen.

Lagt op den: 25 apr. 2023

GOD SOMMER

Kontingent for 2023 skal betales inden den 1 juni 2023

Hvordan. "tryk her":

Referat og regnskab fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. april 2023

Referat. "tryk her":

Regnskab. "tryk her":

Der afholdes loppemarked den 11. juni 2023.

Bestyrelsen.

Lagt op den: 15 apr. 2023

Se Forslag om kontingent frihed "tryk her":

Se Regnskab 2022 "tryk her":

Lagt op den: 14 feb. 2023

Generalforsamling.

Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 20. april 2023
kl. 19.00 i Pilegårdsskolens lokale 47/48

Bestyrelsen.

Se dagsorden "tryk her":

Lagt op den: 26 jan 2023

Fastelavn.

Grundejerforeningen inviterer til tøndeslagning
lørdag den 18. februar 2023 kl. 11,
foran Sønderholm alle 34.

Bestyrelsen.

Se indbydelse. "tryk her":

Lagt op den: 18 jan 2023

GODT NYTÅR

Bestyrelsen

Lagt op den: 21 nov 2022

I ØNSKES EN GLÆDELIG JUL
OG
ET GODT NYTÅR
Bestyrelsen

Lagt op den: 21 apr 2022

Kontingent.

Kontingent for 2022 skal betales inden den 1 juni 2022

Hvordan. "tryk her":

Referat og regnskab fra generalforsamling.

Referat og regnskab fra ordinær generalforsamling tirsdag den 19. april 2022

Referat. "tryk her":

Regnskab. "tryk her":

Der afholdes loppemarked den 18. juni 2022.

Bestyrelsen.

Lagt op den: 11 mar 2022

Generalforsamling.

Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 19. april 2022
kl. 19.00 i Pilegårdsskolens lokale 47/48

Bestyrelsen.

Se dagsorden "tryk her":


Lagt op den: 16 feb 2022

Fastelavn.

Grundejerforeningen inviterer til tøndeslagning
lørdag den 26. februar 2022 kl. 11,
foran Sønderholm alle 34.

Bestyrelsen.

Se indbydelse. "tryk her":

lagt op den: 30 nov 2021

I ØNSKES EN GLÆDELIG JUL
OG
ET GODT NYTÅR
Bestyrelsen.

lagt op den: 7 jun 2021

Kontingent for 2021 skal betales inden den 15 oktober 2021

     Hvordan. "tryk her":

Referat og regnskab fra ordinær generalforsamling tirsdag den 17. august 2021

     Referat. "tryk her":

     Regnskab. "tryk her":

Husk: § 15 punkt 6 i vores love.

Fjernelse af ukrudt min. to gange årligt i kanten af vejene (1. maj og 1.september), så fortove og veje kan holde længere.
Samt at den enkelte grundejer er forpligtet til at sørge for udskiftning af fliser,der ødelægges i forbindelse med byggearbejder på egen parcel.

lagt op den: 7 jun 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Tirsdag den 17.august 2021 kl. 19.00
Pilegårdsskolens lokale 47/48
Læs dagsorden. "tryk her":
Bestyrelsen.

lagt op den: 17 maj 2021

Invitation til loppemarked søndag den 6. juni 2021.
Læs invitation. "tryk her":

lagt op den: 24 mar 2021

Kære medlemmer.
Jeg håber I alle er kommet godt igennem Covid-19 krisen og at vi snart alle er blevet vaccineret, så vi kan komme tilbage til en almindelig dagligdag og en god lang sommer.
I vores vedtægter står der, at der skal afholdes generalforsamling i april måned med en måneds varsel.
Da forsamlingsforbuddet for øjeblikket ikke tillader mere end 10 personer, bliver vi nødt til at udsætte generalforsamlingen.
På nuværende tidspunkt er det ikke muligt, at foreslå en dato, men så snart kan lade sig gøre, vil vi indkalde til møde med de varsler der kræves.
Pas godt på jer selv og hinanden til vi ses.
De venligste hilsener
Erik Laustrup

lagt op den: 8 dec 2020

I ØNSKES EN GLÆDELIG JUL
OG
ET GODT NYTÅR
Bestyrelsen

lagt op den: 24 aug 2020

Kontingentopkrævning 2020
Kontingent for 2020 betales inden den 15 september 2020
Se hvordan. "tryk her":

Referat af Ordinær generalforsamling 18. august 2020. "tryk her":

lagt op den: 21 jun 2020

Generalforsamling
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
udskudt på grund af Covid19
til tirsdag den 18. august 2020 kl. 19.00 i
Pilegårdsskolens lokale 47/48
Se dagsorden "tryk her":
Sunhedsstyrelsen og regeringens sikkerhedsforeskrifter
vil blive overholdt.
På bestyrelsen vegne
Erik Laustrup

lagt op den: xx maj 2020

Invitation til loppemarked lørdag den 6. juni 2020.
Læs invitation. "tryk her":

lagt op den:

Generalforsamling den 1. april 2020 Aflyst.

Da det nu er meldt ud, at vi ikke må forsamles mere end 10 personer til møder på grund af Covid-19, ser bestyrelsen sig nødsaget til at aflyse generalforsamlingen i foreningen d.1.april.
Vi håber, I er raske, og at vi alle kommer godt igennem denne for samfundet svære tid og håber, der bliver bakket op om regeringens tiltag for at minimere smitte-spredningen.
Da ingen ved, hvor længe krisen vil vare, kan vi ikke fastsætte ny dato for vores møde, men så snart bestyrelsen finder det forsvarligt,
vil vi - med de rette varsler -indkalde igen.
Pas godt på jer selv og hinanden og lad os glæde os til et varmere forår og en god lang sommer.

På bestyrelsen vegne
Erik Laustrup


Generalforsamling.

Ordinær generalforsamling afholdes den 1. april 2020
kl. 19.00 i Pilegårdsskolens lokale 47/48.

Se dagsorden "tryk her":


Fastelavn.

Grundejerforeningen inviterer til tøndeslagning.
Lørdag den 22. februar 2020 kl. 11,
foran Sønderholm alle 34.

Se indbydelse. "tryk her":

Kontingent for 2019 betales inden den 31 august 2019

Se hvordan. "tryk her":

Invitation til loppemarked lørdag den 22 juni 2019.

Læs invitation her. "tryk her":

HUSK:

Sønderholm alle og Gedstedvej er lukket for parkering
den 23 april 2019 fra 6:00 til 18:00 grundet asfaltering.
Alt skal fjernes fra vejen senest dagen før.

Generalforsamling 9 april 2019.

Læs referat af generalforsamling 9. april 2019. "tryk her":

Fastelavn.

Grundejerforeningen inviterer til tøndeslagning
lørdag den 2. marts 2019 kl. 11,
foran Sønderholm alle 34.

Se indbydelse. "tryk her":

Generalforsamling.

Ordinær generalforsamling afholdes den 9. april 2019 kl. 19.00
i Pilegårdsskolens festsal.

Referat af ekstraordinær generalforsamling 17. januar 2019.

Læs. "tryk her":

Ekstraordinær generalforsamling 17. januar 2019. kl 19:00

Læs. "tryk her":

Nyt fra bestyrelsen vedrørende byggeprocenten på vores grunde.

Læs. "tryk her":

Kontingent for 2018 betales inden den 31 august 2018

Se hvordan. "tryk her":

Nyt initiativ i Grundejerforeningen.

Loppemarked. "tryk her":

Referat af Ordinær generalforsamling 17. april 2018. "tryk her":

Dagsorden til generalforsamling. "tryk her":

Ordinær generalforsamling afholdes den 17. april 2018 kl. 19.00
i Pilegårdsskolens festsal.

Nyhedsbrev 14 feb 2018. Læs. "tryk her":

Fastelavn.
Grundejerforeningen inviterer til tøndeslagning
lørdag den 10. februar kl. 11,
foran Sønderholm alle 34.

Se indbydelse. "tryk her":

Nyhedsbrev 1 oktober 2017. Læs. "tryk her":

Kontingentindbetaling inden 15 september 2017. Læs hvordan. "tryk her":

Kontingentindbetaling inden 31 maj for 2016 Læs hvordan. "tryk her":

Referat af generalforsamling tirsdag den 25. april 2017. "tryk her":

Foreningens Love. "tryk her":

Tinglyst deklaration nr. 191. "tryk her":

Advokat vurdering. "tryk her":


Ordinær generalforsamling afholdes den 25. april 2017
kl. 19.00 på Pilegårdsskolen i lokale 47.

Se Dagsorden til generalforsamling "tryk her":
Se forslag til lovændringer "tryk her":


1. Grundejerforeningen er blevet meldt ind i Sammenslutningen af grundejerforeninger i Tårnby kommune.
2. Der er indgået en fast aftale om oprensning af regnvandsbrønde på vores veje, via Sammenslutningen af grundejerforeninger i Tårnby kommune.

Fastelavn.
I år vil Grundejerforeningen gerne fejre fastelavn og derfor inviteres der til tøndeslagning søndag den 26. februar kl. 11, foran Sønderholm alle 34.

Se indbydelse

12 jan 2017 Nyt.

Ordinær generalforsamling afholdes den 25. april 2017
kl. 19.00 på Pilegårdsskolen i lokale 47.

Bestyrelsen har på sidste bestyrelsesmøde besluttet følgende:
1. Grundejerforeningen melder sig ind i Sammenslutningen af grundejerforeninger i Tårnby kommune.
2. Snarest muligt indgå en fast aftale om oprensning af regnvandsbrønde på vores veje, med en fast rensning om året.