Dagsordener m.bilag

Dagsorden til generalforsamling 23. april 2024. "tryk her":

Dagsorden til generalforsamling 20. april 2023. "tryk her":

Forslag til generalforsamling 20. april 2023. "tryk her":

Dagsorden til generalforsamling 19. april 2022. "tryk her":

Dagsorden til generalforsamling 17. august 2021. "tryk her":

Dagsorden til generalforsamling 18. august 2020. "tryk her":

Dagsorden til generalforsamling 9. april 2019. "tryk her":

Bilag 1 til generalforsamling 9. april 2019: "Regnskab 2018" "tryk her":

Bilag 2 til generalforsamling 9. april 2019: "Budget 2019" "tryk her":

Dagsorden til generalforsamling 17. april 2018. "tryk her":

Bilag 1 til generalforsamling 17. april 2018: "Regnskab 2017" "tryk her":

Bilag 2 til generalforsamling 17. april 2018: "Budget 2018" "tryk her":

Dagsorden til generalforsamling 25. april 2017 "tryk her":

Bilag 1 til generalforsamling 25. april 2017: "Forslag til lovændringer" "tryk her":

Bilag 2 til generalforsamling 25. april 2017: "Revideret regnskab" "tryk her":