Bestyrelsen

Formand Erik Laustrup
Sønderholm Alle 36.

Tlf: +45 5332 4272
elaustrup@gmail.com
Formand fra 2016. På valg i 2024.

Sekretær (næstformand) Merethe Kring
Sønderholm alle 41.

merethekring@hotmail.com
Sekretær fra 2019. På valg i 2025.

Kasserer Christina Pihl-Vester
Sønderholm alle 30.

Tlf: +45 2633 8869
bueogpihl@gmail.com
Kasserer fra 2019. På valg i 2025.

Bestyrelsesmedlem Emil Jensen
Sønderholm Alle 28.

vvs@emiljensen.dk
Bestyrelsesmedlem fra 2016. På valg i 2024.

Bestyrelsesmedlem Per Egerod
Sønderholm Alle 34.

per.egerod@mail.dk
Bestyrelsesmedlem fra 2016. På valg i 2024.

Bestyrelsessuppleant Thomas Isafold
Brønderslev Alle 92.

Bestyrelsessuppleant fra 2016. På valg i 2024.

Bestyrelsessuppleant Mark Teinby Sønderholm Alle 54.
Bestyrelsessuppleant fra 2023. På valg i 2024.

Revisor Søren Jensen
Oliefabriksvej 149.

Revisor fra 2022. På valg i 2024.

Revisor Kåre Jacobsen
Oliefabriksvej 135.

Revisor fra 2019. På valg i 2025.

Revisorsuppleant Anne Marie Hell
Sønderholm Alle 37.

Revisorsuppleant fra 2022. På valg i 2023.

Valg til bestyrelse:

Medlemmerne i bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en periode på to år.
Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer de lige år, kasserer og sekretær (næstformand) de ulige år.
Genvalg kan finde sted.
Den årlige generalforsamling vælger desuden 2 revisorer (afgår skiftevis) og 2 bestyrelses suppleanter og 1 revisor suppleant som vælges for et år af gangen.