GOD SOMMER

Kontingent for 2024 skal betales inden den 1 juni 2024

Hvordan. "tryk her":

Referat og regnskab fra ordinær generalforsamling tirsdag den 23. april 2024

Referat. "tryk her":

Regnskab. "tryk her":

Der afholdes loppemarked den 22. juni 2024.

Bestyrelsen.

Husk: § 15 punkt 6 i vores love.

Fjernelse af ukrudt min. to gange årligt i kanten af vejene (1. maj og 1.september), så fortove og veje kan holde længere.
Samt at den enkelte grundejer er forpligtet til at sørge for udskiftning af fliser,der ødelægges i forbindelse med byggearbejder på egen parcel.

Ved fejl på hjemmeside kontakt Ove Hansen på mail: ovester@gmail.com